4B (binnen buiten / buiten binnen), proeftuin


Korte impressie van Kunstproject 4B waar cliënten die een verslavingsbehandeling bij Vincent van Gogh hebben doorlopen zich (her)oriënteren op hun rol en plaats in de samenleving. Een issue is: gaat 4B verzelfstandigen? Film is mogelijk gemaakt door ZonMW en VSB Fonds.

Onderzoeksbureau Ivo i.s.m. Wijk-TV

Posted by | View Post | View Group