Hoe maken we van Rotterdam een stad waarin iedereen mee kan doen en zich gewaardeerd kan voelen?


Hoe maken we van Rotterdam een stad waarin iedereen mee kan doen en zich gewaardeerd kan voelen?

Op dinsdag 22 maart 2019 organiseerde Wijk TV een participatieavond als afronding van de zesdelige televisieserie ‘Samen Leven gaat door!’ 

‘Over mensen die hun stad vooruit helpen!

Er zijn veel sociale en duurzame initiatieven van Rotterdammers in de stad. En dat is maar goed ook. Er valt nog veel te verbeteren. Grote en kleinere uitdagingen belemmeren initiatieven en mensen in hun ontwikkeling.’ aldus Wijk TV.

Met hulp van diverse mentoren en organisaties, heeft Wijk TV thema’s rondom wonen, vrijwilligerswerk, armoede en burgerinitiatieven onderzocht, in beeld gebracht en geholpen met zaken waar zij tegenaan liepen. De gefilmde organisaties hebben samen met de journalisten van Wijk TV een ontwikkelvraag opgesteld, die met een coach later uitgewerkt is.

De afsluitende avond van Samen Leven stond in het teken van participatie

Resultaten van dit proces zijn dinsdag voorgelegd aan de ruim twintig geïnteresseerden die zich aangemeld hadden om mee te denken over de toekomst van de stad. De afsluitende avond van Samen Leven stond in het teken van participatie. Hoe kan “de gemeente” initiatieven van bewoners beter ondersteunen?

Korte video impressies van de onderwerpen werden afgewisseld met korte nagesprekken. Gespreksleider Ron van de Rhee bekend van Radio en Teevee, wist de juiste toon te vinden. 

Wethouder Barbara Kathmann, verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie, Wijken en kleine kernen, was aanwezig om te luisteren naar de ‘problemen’ waar de verschillende organisaties tegen aan lopen bij het realiseren van hun projecten voor de stad. Zij toonde zich zeer betrokken op gebieden als vrijwilligerswerk en het voor je woonrechten opkomen.

Barbara gaf toelichting op de wijze waarop het gemeentelijk systeem werkt en beloofde haar collega-wethouders te informeren over de zaken die niet goed functioneren.

Tijdens de avond kwamen de volgende ontwikkel-vragen aan bod:

Tijdens de avond kwamen de volgende ontwikkel-vragen aan bod:

– Burgerinitiatieven: Hoe kun je beter samenwerken met de gemeente?

– Vrijwilligerswerk: Hoe zorgen we er voor dat er anders tegen vrijwilligerswerk aangekeken wordt? Meer waardering voor vrijwilligerswerk en passende ondersteuning  bij het werven van vrijwiligers. Sollicitatieplicht enzovoort.

– Wonen: Hoe zorgen we ervoor dat de politiek en ambtenarij de praktijk van bewoners beter leren kennen? Beleidsmakers  kennen de praktijk te weinig, moeten langskomen in het gebied, om de woonsituatie van mensen te zien. Soms hebben mensen te kampen met vijf tot tien jaar achterstallig onderhoud, waardoor er schimmel op de muren groeit, ramen niet meer open kunnen enzovoort. Dit soort toestanden vinden plaats bij woningen van de grote woningcorporaties.

– Zorg: Hoe zorgen we ervoor dat de regelgeving beter aansluit op de dagelijkse praktijk van mensen? Kijk meer naar de specifieke situatie het dagelijks leven van mensen bij uitvoering van de regels. Bijvoorbeeld bij schulden. De gemeente is zelf de grootste schuldeiser.

Er is afgesproken dat er over een jaar weer een bijeenkomst wordt georganiseerd

Wethouder Kathmann vertelde dat de gemeente plannen gemaakt heeft om, in navolging van gemeente Den-Haag, schulden van een groep jongeren over te nemen en ze zo een tweede start te gunnen. Ook is de gemeente bezig met een wijkgerichte aanpak om schuldenproblematiek boven tafel te krijgen. Hoe die plannen uitpakken voor bewoners is nog afwachten.

Er is afgesproken dat er over een jaar weer een bijeenkomst wordt georganiseerd, waarin de aanwezigen vertellen hoe het nu gesteld is met hun initiatieven en waarin het gemeentelijk beleid getoetst zal worden op bovengenoemde ontwikkel-vragen.

De wethouder heeft afspraken gemaakt met de verschillende initiatiefnemers en beloofde een en ander uit te zoeken.

De deelnemers waren blij met de inspirerende sessie, en waren het met de wethouder eens dat komend jaar een vervolg moet komen.

Dit project is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het Mediafonds  Rotterdam en Volkskracht i.s.m. Open Rotterdam