Journalisten in spé


Leren communiceren bij de Kinder Pers Club

IMG_5733small.JPG

De Kinder Pers Club is een doorlopende journalistieke activiteit voor kinderen die hebben aangetoond interesse en talent te hebben om op wekelijkse basis actief te communiceren over wat ze van hun buurt vinden. Ook wordt een dialoog in gang gezet tussen kinderen en volwassenen over bijvoorbeeld de inrichting van en voorzieningen in de wijk. De deelgemeente vindt het belangrijk dat kinderen op deze manier meer bij hun wijk betrokken worden en dat ze bovendien door de aangeboden taalaspecten een grotere kans op een vervolgopleiding hebben.

Achtergrond

“In eerste instantie is Wijk-TV begonnen met het portretteren van wijkbewoners in Nieuw-Crooswijk, daarna zijn we ons gaan toeleggen op het uitvoeren van educatieve media- en kunstprojecten. Van 2009 tot 2011 heeft Wijk-TV op alle basisscholen in Rubroek en Crooswijk in totaal 5 series introductielessen video, foto en interview gegeven. Hierna hebben we samen met geïnteresseerde kinderen een aantal edities van de Kinder Pers Club gedraaid. We wilden de KPC graag doorontwikkelen en een er een doorlopend traject van maken om kinderen nog beter te kunnen begeleiden in hun journalistieke ontwikkeling. Daarom zijn we in 2011 gaan samenwerken met Hoedje van Papier en een driejarig traject gestart,” aldus directeur Ron Blom.

Bovendien zijn we in 2011 gestart met een intensievere samenwerking met Buurtwerk. Door de bezuinigingen op sociaal-cultureel werk is het helaas niet gelukt de activiteiten van de Kinder Pers Club permanent onder te brengen in een buurthuis. Dat is ook de reden dat Wijk-TV nu weer intensiever met scholen samenwerkt. Continu worden de plannen bijgesteld en aangepast aan de nieuwe realiteit.

Lopende projecten:

Groen en Goed en Weg van School

Samen met kinderen tussen de tien en veertien jaar filmt stichting Wijk-TV groene en ander goede initiatieven in de buurt. Eet-Groen, Kijk-Groen, Speel-Groen, Doe-Groen, Leef-Groen, Werk-Groen en soms ook (nog) Niet-Groen. Wijk-TV is op zoek naar jonge-reporters die vanaf augustus 2013 mee willen doen.

In de weken die volgen, werkt de kinderredactie aan interviewtechnieken, camerawerk, montagetechnieken en storyboarding. Zij worden hierin begeleid door vakkrachten van Wijk-TV en een media-assistent in een mobiele Kinder Wijk Studio.”

Een ander project dat door de Kinder Pers Club gedraaid wordt is ‘Weg van School’………….

………………………..

…………………

Journalistieke vaardigheden

Het doel van de Kinder Pers Club is dat kinderen journalistieke vaardigheden, zoals vragen en doorvragen, hoor en wederhoor, ontwikkelen waardoor zij leren zelfstandig hun mening te vormen en verwoorden. Tijdens de workshops leren zij spelenderwijs en met behulp van moderne media de omgang met taal. Onder begeleiding produceren de kinderredacteuren Weblog-artikelen en videoclips in een eigen studio.  Het geproduceerde materiaal wordt verspreid naar basisscholen, de deelgemeente, het opbouwwerk en de buurthuizen.

Ook meedoen?

Gezocht vrijwilligers die het leuk vinden om na een korte introductiecursus zelfstandig met kinderen videoproducties te maken. Natuurlijk worden zij intensief ondersteund door de vakkrachten van Wijk-TV.

Maar vooral is de Kinder Pers Club op zoek naar kinderen tussen de tien en de veertien jaar die samen met een vakkracht van Wijk-TV filmpjes willen maken over groene en andere projecten in Crooswijk-Rubroek.

Heb je zelf een leuk project of plek bij jou in de buurt en wil je daar iets over vertellen neem dan vooral ook contact op.

Voor vragen, aanmelding of interesse mail a.u.b. naar info@wijk-tv.nl

Posted by | View Post | View Group