Vanaf oktober 2019 zendt OPEN maandelijks de woonvlogs “geWOON” van  Wijk TV  uit.De makers Ron Blom en Wim Wiegmann, volgen sinds een half jaar de ontwikkelingen rond de sociale woningbouw in Rotterdam.  Ze begonnen de serie toen ze bij hun programma  “Samen Leven” regelmatig  bewoners tegenkwamen die in de klem […]

geWOON TV, NIEUWE MAANDELIJKSE SERIE VAN WIJK TV


wat is de toekomst van zoho zlog4
Aflevering 4 Wat is er allemaal bereikt in ZOHO? Wim en Ron bellen met de winnaars van de tender om te horen hoe het nu verder gaat met de ontwikkeling van ZOHO. Het blijft stil. ZOHO staat in de wacht. Daarom hebben ze een gesprek met Jeroen Laven, partner bij […]

Hoe nu verder in ZOHO? | ZLOG 4 | Dit ...


Het Zomerhofkwartier kent een bijzondere geschiedenis. Wim en Ron duiken in de archieven, maar vragen zich tegelijkertijd af hoe hun buurt er in de toekomst uit zal zien. Een terugblik Na de Tweede Wereldoorlog is het Zomerhofkwartier ontwikkeld tot een binnenstedelijk industriegebied, voor midden- en kleinbedrijf uit de platgebombardeerde binnenstad. […]

Zomerhofkwartier, vroeger en nu | ZLOG 3 | Dit is ...Eerder meldden we dat de aanbesteding van het Zomerhofkwartier, nu beter bekend als ZOHO, naar de combinatie Leyten – SteBru is gegaan. In de tweede aflevering van ZLOG blikken we terug op dat proces samen met Jette Schneider van Time Window. Zij heeft samen met andere ZOHOcitizens de plannen bekeken […]

Terugblik op de verkoop ZOHO | ZLOG 2 | Dit ...


Het ZOHO-gebied wordt in een tender verkocht. Dit is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt het gebied zoveel mogelijk volgens vooraf opgestelde kernwaardes te verkopen. In de bouw kent men deze term ook wel als ‘aanbesteding’. Een jury bestaande uit ZOHOcitizens, Gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder heeft […]

De ontwikkelingen in het Zomerhofkwartier | ZLOG 1 | Dit ...


Hoe maken we van Rotterdam een stad waarin iedereen mee kan doen en zich gewaardeerd kan voelen? Op dinsdag 22 maart 2019 organiseerde Wijk TV een participatieavond als afronding van de zesdelige televisieserie ‘Samen Leven gaat door!’  ‘Over mensen die hun stad vooruit helpen! Er zijn veel sociale en duurzame […]

Hoe maken we van Rotterdam een stad waarin iedereen mee ...Participatie avond Samen Leven Di 12 maart van 20-22u  Zomerhofstraat 78 Rotterdam Een avond over wonen, vrijwilligerswerk, armoede en burgerinitiatieven. Wat is er nodig om Rotterdam beter te laten functioneren? ‘Over mensen die hun stad vooruit helpen Er zijn veel sociale en duurzame initiatieven van Rotterdammers in de stad. En dat […]

Participatie avond Samen Leven


Heeft de Rotterdamse gemeenteraad al stappen gezet voor het oplossen van de armoede in deze stad? In deze aflevering van Samen Leven Gaat Door, zien en horen we of er voor het Leespaleis geschikte vrijwilligers gevonden zijn en hoe een woningcorporatie als Woonstad omgaat met de woonvisie van Rotterdam. Samen […]

Terug naar de initiatieven | Samen Leven Gaat Door #6


Bewoners van het Zinkerblok op Feijenoord, horen na vijf jaar onzekerheid dat ze hun huis uit moeten. En niet omdat na jaren achterstallig onderhoud de huizen gesloopt worden, maar omdat het kluswoningen worden. Jup de Heer van Wijkraad Feijenoord zet zich al sinds de verkiezingen van maart in om de […]

Is er nog plek voor Rotterdammers? | Samen Leven Gaat ...Sawitri in het Oude Noorden werkt hard, Alida zet zich al jaren in voor het Leespaleis in Delfshaven. Zomaar twee van de duizenden vrijwilligers die Rotterdam rijk is. Een rijkdom die soms in schril contrast staat met hun eigen persoonlijke situatie. Toch zetten ze zich in, zoeken de verbinding. In […]

Samen Leven Gaat Door | Vrijwilligers werken aan de stad ...


Maatschappelijk werker Roberto roept de hulp in van Zorgvrijstaat om uit te zoeken hoe het gemeentelijk beleid is wat betreft de postadressen in Rotterdam. Meneer Pinto vraagt zich namelijk af of hij nog een paar maanden ingeschreven mag blijven staan op zijn postadres. Dit project is mogelijk gemaakt met een […]

Samen Leven Gaat Door | Wat is het postadressenbeleid van ...


Marja en Eva zijn bezig om van een oud tuincentrum een informatiecentrum over biodiversiteit en regenwater te maken. Voordat ze het huurcontract gaan tekenen, moet het bestemmingsplan aangepast worden. Anders kunnen zij hun dromen niet realiseren. Stadmaker Patrick Boel geeft ze advies. Dit project is mogelijk gemaakt met een financiële […]

Samen Leven Gaat Door | Wat doen we met regenwater ...In de eerste aflevering gaat het over initiatieven om de armoede de stad uit te helpen. De Pauluskerk timmert aan de weg met het platform (w)arm Rotterdam. In IJsselmonde is Lakker is al 4 jaar met een kledingbank voor kinderen actief, gewoon simpel kleding organiseren voor de gezinnen die anders […]

Samen Leven Gaat Door | Armoede in de stad #1


De filosofie van Rotterdam.   Kinderen van groep zes van openbare basisschool Pierre Bayle hebben samen met Wijk-TV gewerkt aan een videoproject over hun leven in Crooswijk. Pierre Bayle Pierre Bayle, was een radicaal denker en leefde in dezelfde periode als Erasmus. Hij geloofde in gelijkwaardigheid, respect en tolerantie, ook […]

Stedenband Carla Bayle en Rotterdam


Samen Leven gaat door! Over mensen die hun stad vooruit helpen! Er zijn veel sociale en duurzame initiatieven van Rotterdammers in de stad. En dat is maar goed ook. Er valt nog veel te verbeteren. Grote en kleinere uitdagingen belemmeren initiatieven en mensen in hun ontwikkeling. De kinder kleding bank […]

Samen Leven gaat door!