Terugblik op de verkoop ZOHO | ZLOG 2 | Dit is ZOHO


Eerder meldden we dat de aanbesteding van het Zomerhofkwartier, nu beter bekend als ZOHO, naar de combinatie Leyten – SteBru is gegaan. In de tweede aflevering van ZLOG blikken we terug op dat proces samen met Jette Schneider van Time Window. Zij heeft samen met andere ZOHOcitizens de plannen bekeken en beoordeeld.

De ondernemers in het gebied ZOHO zijn al meer dan twee jaar bezig geweest met de voorbereidingen. ZOHO wordt verkocht door eigenaar Havensteder en de gemeente Rotterdam. De ZOHOcitizens hebben samen met hen uitgangspunten voor de tender (=aanbesteding) opgesteld.

In deze tweede aflevering blikt Wijk TV terug op de verkoop van ZOHO.

Posted by | View Post | View Group