De buurt praat mee: De Agniesebuurt en ZOHO

bouwplannen

De komende jaren wordt er stevig geschud aan de wijk, bewoners krijgen er in het hoekje van hun wijk (na gedeeltelijke sloop en renovatie van de kantoorpanden) veel nieuwbouw en nieuwe buurtbewoners bij. De soms forse ingrepen zullen o.a. aan de Teilingerstraat langdurig en ingrijpend zijn.

Participatie was vanwege Corona een pittige uitdaging. Geen grote bijeenkomsten, afstand houden, de noodzakelijke fysieke bijeenkomsten waren dus beperkt toegankelijk . Hierdoor is veel digitaal en op afstand gebeurt.

Als Wijk TV hebben we daarom gezocht naar creatieve en deels luchtige oplossingen. Die toch een persoonlijke inbreng hebben en de bewonersbetrokkenheid vergroten.