Pension Almonde


Almondestraat – Agniesebuurt – Rotterdam Noord

In de Agniesebuurt wordt een leegkomende straat tijdelijk in gebruik genomen.

Met Pension Almonde heeft Stad in de Maak een plek gemaakt voor buurtinitiatieven en mensen die tijdelijk (woon)ruimte nodig hebben. Tijdens de soepavond vertellen Daphne Koenders en initiatiefnemer Daan den Houter meer over het project.

www.pension-almonde.nl