Omwonenden van het Adrien Mildersplein hebben een bewonersinitiatief ingediend om het plein bij hun voor de deur te vergroenen.Volgens de bewoners sluit het niet meer aan bij de speelwensen van kinderen in deze tijd.Samen met een landschapsarchitect worden ideeën opgehaald en plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting van het plein. […]

Van idee naar nieuw plein


De wijk Cool Zuid is volop in ontwikkeling. Er wordt flink gebouwd en de buitenruimte van het Baankwartier en ’t Landje krijgt een nieuwe inrichting. Er zijn initiatieven voor energie(besparing), vergroening, jeugd, ouderen en cultuur. Op woensdag 5 oktober organiseerde Gemeente Rotterdam samen met vertegenwoordigers van de bouwprojecten, Opzoomermee, WMO-Radar, […]

Cool Zuid infomarkt


Bewoners van de Hofdijk hebben samen met Daniel en een club vrijwilligers van Rotterdams Weerwoord, de straat vergroend. Op 8 en 15 oktober hebben ze tegels eruit gehaald en zand vervangen door aarde. Ook zijn er plantjes gepland.Door tegels eruit te halen maakt Rotterdams Weerwoord de stad beter beschermd tegen […]

Tegels eruit Groen erin, HofdijkIn de Agniesebuurt wordt ZOHO de komende jaren ontwikkeld door ontwikkelcombinatie Leyten Stebru. Een van de randvoorwaarden van de gunning was dat bewoners en ondernemers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen. Daarom is het ZOHOberaad in het leven geroepen. Elk kwartaal worden de deelnemers geïnformeerd over de gang […]

Het ZOHOberaad


geWOONLuister naar de stad NL Dit documentair pamflet van Wijk TV brengt de ontwikkelingen rond het gemeentelijk woonbeleid van 2016 tot 2022 in beeld. We zien hoe na een felbevochten referendum een Woonvisie wordt ingevoerd waardoor duizenden sociale huurwoningen dreigen te verdwijnen.De makers tonen hoe bewoners van de Wielewaal, HKT, […]

Rotterdam Architectuur Maand juni 2022, hoofdtentoonstelling (T)Huis


Deze docu volgt het wel en wee van de bewoners van het Poortgebouw.Ondanks tegenwerking, onderhandse doorverkoop en rechtszaken van projectontwikkelaars wisten ze het gebouw in deze unieke woonfunctie te behouden.

Het Poortgebouw – van 1980 voor altijdgeWOON - luister naar de stad De docu “geWOON - luister naar de stad” schetst de gevolgen van de woonvisie en de daarmee samenhangende woonproblematiek.

geWOON – luister naar de stad


Aan het Burgemeester Meineszplein, in het Nieuwe Westen, is koffiezaak Beppie gevestigd. Samen met de buurt is het pand opgeknapt en ingericht. Bij Beppie bepalen de vrouwen en meiden zelf, wat er op de kaart komt te staan en hoe het programma voor de buurt eruit komt te zien.

Licht er bij: Op de hoek bij Beppie


Tijdens de naweeen van de lockdown organiseerde welzijnsorganisatie Super-Actief een Gelukswandeling in De Esch. Wijk-TV maakte een korte reportage hiervan.

Licht erbij | GelukswandelingMarlies van de Poel is een actieve bewoonster in Spangen. Zij merkt al tijden op dat er bewoners zijn die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Marlies plaatste een doos naast haar deur, en vulde die regelmatig met simpele boodschappen. De doos werd goed gebruikt, maar toen werd […]

Licht er bij: Het weggeefkastje van Marlies


Samen Leven Samen Wonen is een zevendelige documentaireserie over collectief wonen. De serie laat zien hoe samenleven in een woongemeenschap eraan toe gaat, en wat het belang is van deze woonvorm.

Samen Leven Samen Wonen


Bewoners van de sociale huurwoningen in het wooncomplex aan de Pompenburg moeten van wooncorporatie Havensteder mogelijk wijken voor een nieuw te woontoren van 250 meter hoog. Daarvoor moet het wooncomplex aan de Pompenburg gesloopt worden. Een meerderheid van de bewoners is tegen de sloop: ze willen helemaal niet vertrekken uit […]

geWOON TV: BEWONERS POMPENBURG IN ACTIE TEGEN SLOOP: ‘GEEN GOEDE ...In november 2017 werden de ZOHOprincipes gepresenteerd, tijdens het Stadsmakerscongres. Een groep actieve ondernemers, de ZOHOcitizens is sindsdien bezig om dit voormalig binnenstedelijk industriegebied, nabij het centrum van Rotterdam, te helpen ontwikkelen. De ZOHOcitizens willen dat dit gebeurt, samen met de huidige gebruikers en rekening houdend met de omliggende wijken, […]

DE STAD IS VAN IEDEREEN: RON EN WIM KIJKEN TERUG ...Een groen dakpark in ZOHO Rotterdam Is ZOHO straks nog toegankelijk voor de omliggende wijken? En kunnen ook mensen uit de Agniesebuurt hier hun wooncarriere voortzetten? De Cruyff Court wordt gesloopt en vervangen door een overdekte sporthal. En ook de openbare ruimte wordt deels opgetild. Toch verwacht Robbert Jan van […]

ZLOG 8 | Bouwplannen voor Zomerhofkwartier