K.O.E.S.T


Kids Onderzoek En Speur Team
K.O.E.S.T. is een project waarin kinderen uit Bospolder, Rotterdam onderzoeken hoe leefbaar hun wijk is. Met foto en video-camera’s gaan de kinderen op speurtocht in hun eigen wijk.

1) Nulmeting  [ maart-april 2009 ]
Speurtocht langs de wijkpartners en op straat.
Totaal 9 kinderen afkomstig van de drie basisscholen, de Boog, de Woltjerschool en de Shri Saraswatie, gaan samen met Wijk-TV op onderzoek naar de wijkregels en de leefbaarheid in de wijk.

2) gedichten over wijkregels  [ juni- december 2009 ]
De info-video over de wijkregels wordt in workshops op alle 3 de basisscholen gebruikt om samen met de kinderen gedichten te maken. Van een selectie van de gedichten worden ansichtkaarten gemaakt.

[vodpod id=ExternalVideo.882182&w=425&h=350&fv=host%3Dpicasaweb.google.nl%26hl%3Dnl%26RGB%3D0x000000%26feed%3Dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.nl%252Fdata%252Ffeed%252Fapi%252Fuser%252Fwijktelevisie%252Falbumid%252F5391355802316164193%253Falt%253Drss%2526kind%253Dphoto%2526hl%253Dnl]
more about “KOEST workshop wijkregels 29 septembe…”, posted with vodpod

Het KOEST team was dinsdag  29 september aanwezig bij de workshop over de wijkregels. Aansluitend op de filmvertoning vertelden de kinderen van K.O.E.S.T. iets over hun ervaringen.

We zijn tijdens de workshop, bij de verschillende groepjes langs  gegaan om opnamen te maken van de discussie. Tussendoor hebben we ook nog mensen kunnen interviewen, het zijn per slot van rekening allemaal mensen die iets met die wijkregels willen!

PROGRAMMA:

10.00 – 12.00 uur: Workshop “Werken met wijkregels en omgangsvormen in de wijk”

  1. Opening en inleiding op de wijkregels
  2. Ervaringen met wijkregels in Schiemond
  3. Filmpje wijkregels Bospolder
  4. Aan de slag met wijkregels in werkgroepen
  5. Afspraken en acties

Rondvraag en sluiting

Aanwezig waren o.a. de drie basisscholen uit de wijk met hun brede school coördinatoren en directie, TOS, het opbouwwerk, Petra Mans, de Spel-o-theek, een vertegenwoordigster van de woningcooperatie, een vertegenwoordigster van stichting de Meeuw, Stanley van Creatief beheer.

KOEST werkbijeenkomst over de wijkregels

3) verder met koest [aug-sept 2009]

Tijdens de zomervakantie zijn er door de kinderen van koest opnames gemaakt over de wijkregels.

Op 16 september 2009 kwam het Kinder Onderzoeks En Speurteam weer bij elkaar in Bospolder. We keken terug naar de zomervakantie en hebben straat interviews gedaan met bewoners uit de buurt.

Hoe staat het met het leven in de buurt?

Wat zijn wijkregels?

[vodpod id=ExternalVideo.875025&w=425&h=350&fv=host%3Dpicasaweb.google.com%26hl%3Dnl%26RGB%3D0x000000%26feed%3Dhttp%253A%252F%252Fpicasaweb.google.com%252Fdata%252Ffeed%252Fapi%252Fuser%252Fwijktelevisie%252Falbumid%252F5383945787470123729%253Falt%253Drss%2526kind%253Dphoto%2526hl%253Dnl]

more about “K.O.E.S.T. de zomervakantie workshop“, posted with vodpod
1efilm koest

click hier voor het eerste filmpje

4) presentatie, conclusies en infopakket …

Van video, ansichtkaarten, tips en het koest rapport is een info pakket gemaakt. Het totale info pakket wordt gepresenteerd aan alle organisaties die in de wijk actief zijn.

Graag uw aandacht voor de afsluiting op 5 maart 2010 van een bijzonder en hartverwarmend project: K.O.E.S.T. = Kinderen Onderzoek En Speur Team. Onder deze naam zijn kinderen van drie basisscholen in de wijk Bospolder op een heel bijzondere wijze bezig geweest met regels voor hun wijk.

[vodpod id=ExternalVideo.927181&w=425&h=350&fv=offsite%3Dtrue%26lang%3Den-us%26flickr_notracking%3Dtrue%26flickr_target%3D_self%26nsid%3D47172978%40N06%26textV%3D66488%26ispro%3D0%26%26user_id%3D47172978%40N06%26page_show_back_url%3D%252Fphotos%252F47172978%2540N06%252F%26page_show_url%3D%252Fphotos%252F47172978%2540N06%252Fshow%252F%26minH%3D100%26minW%3D100]

more about “K.O.E.S.T. = Kinderen Onderzoek En Sp…“, posted with vodpod

Wijkregels door kinderogen.
Hondepoep en vechten in Bospolder.

Afgelopen jaar heeft wijk-tv samen met kinderen van de drie basisscholen in de wijk onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Bospolder.

Gewapend met videocamera en fototoestel is K.O.E.S.T., het Kinder Onderzoek en Speur Team, op onderzoek geweest in de wijk.
Bewoners, jong en oud zijn door de kinderen ondervraagd over het belang van wijkregels en hoe die ingezet kunnen worden om de wijk een betere plek om te wonen te maken.
Van de drie basisschool zijn de groepen zes en zeven aan het dichten en illustreren geslagen om de wijkregels te vertalen in poëzie.

Ansichtkaarten over de Wijkregels


Op vrijdag 5 maart vindt de afsluiting plaats van dit project met een presentatie van de film ‘alles KOEST’ en ansichtkaarten met gedichten over de wijkregels.
Buurtbewoners uit Bospolder en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom tijdens de feestelijke presentatie van de resultaten op vrijdag 5 maart in buurthuis Het Plein.

WAAR: buurthuis Het Plein
Cath. Beersmanstraat 78
3025 EJ Rotterdam
tel. (010) 425 80 79
WANNEER:

vrijdag 5 maart v.a. 15.15u-16.30u

inloop v.a. 15.00u

 

 

K.O.E.S.T. is een project van Wijk-TV i.s.m. Delphi, Disck, dr.J.Woltjerschool, OBSdeBoog, Shri Saraswatieschool, buurthuis Het Plein. Dit project kwam tot stand met een financiële bijdrage van deelgemeente Delfshaven, de corporaties, en het ministerie van Wonen,Werken en Integratie.