Wijk TV


Wijk TV bestaat ruim 14 jaar. De stichting houdt zich o.a. bezig met participatie projecten en is actief op de snijvlakken van sociale problematiek, kunst en journalistieke uitingen.

Ron Blom en Wim Wiegmann vormen het actieve hart van de stichting, ze entameren en voeren projecten uit en werken regelmatig in opdracht van andere instellingen. Daarnaast werken ze ook zelfstandig aan projecten en opdrachten.

Wijk TV werkte de afgelopen jaren aan de volgende projecten:
Wijkportretten
Herinneren en opnieuw beginnen
Kinder Pers Club
Weg van School
Rotterdam wat vind je ervan
Samen Leven Nu
Samen leven gaat door.
De spetterflat
Zlogs
geWOON

In veel van genoemde projecten is sprake van een sociaal of maatschappelijke noodzaak.

Weg Van School

Onlangs was de serie “klassen” te zien. Ruim 6 jaar heeft Wijk TV een fijnmazig programma gedraaid in veel 8e groepen van basisscholen. Het doel was om toekomstperspectieven en de dromen van basisscholieren die op weg gaan naar het VO handgrepen te bieden. Zodat ze een bewuste keuze konden maken.

www.wegvanschool.nl

Samen Leven Nu

In 2017 waren er gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop was er een patroon te zien van aanscherpen van tegenstellingen en een verregaande verharding van standpunten bij politieke partijen in Rotterdam.

Als Wijk TV hebben we de 20 delige serie “samen leven nu” gemaakt. Vanuit het perspectief van bewoners lieten we zien welke positieve verbindende intiatieven er bij Rotterdammers opbloeiden, Aan het slot van iedere aflevering lieten we Neusa, de spokenword artist  “een oproep vanuit die bewoners doen” : Politiek doe anders ons na!

Z Logs

Een halfvergaan binnenstedelijk bedrijven gebied verandert van eigenaar.

Het Zomerhofkwartier ( ZoHo) was lang in verval, totdat architecten, bouwrs en andere creatieve organisaties de gebouwen in gebruik namen. Het gebied bloeide op, de economie trok aan.

Woningbouwcorporatie Havensteder moest de gebouwen verplicht afstoten. Dit hele proces werd door de gebruikers op bijzondere wijze opgepakt. ZoHocitizens werd de spreekbuis en wist in het proces van de verkoop een aantal principes te laten opnemen. Wijk TV volgde van binnenuit dit proces met in totaal 10 korte Zlogs ( ZoHo vlogs)

Het biedt een uniek inzicht in de dillemmas en mate van openheid in dit stugge verkoopproces.

geWOON

De woonvisie die in  Rotterdam wordt uitgevoerd, houden we met korte items vanuit verschillende delen van de stad in focus. We maken o.a. portretten van bewonersgroepn die vanwege de woonproblematiek in de knel zitten, maar ook van initiatieven zoals “pensioen Almonde”