Wijk TV


Televisie als podium voor het individu om meningen en ervaringen met en over de buurt te uiten.

Wijk TV is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit 2 creatieve makers, Ron Blom en Wim Wiegmann.
Ze zijn al decenialang actief op het snijvlak van cultuur en sociale kwesties.

“Het inspireert ons om samen met bewoners in een wijk te kijken hoe zij in de ontwikkeling van hun omgeving kunnen participeren”

Ron Blom heeft als achtergrond een opleiding in de Architectuur en is sinds 1993 actief als beeldend kunstenaar in de publieke ruimte.
Wim Wiegmann heeft als videomaker veel bewonersinitiatieven in kaart gebracht, en organiseerde o.a. de CultuurMix een talkshow in De Nieuwe Banier.
Sinds hun samenwerking bij de toenmalige MaakWereld de mediawerkplaats voor basisschoolkinderen, hebben Wim en Ron educatieve projecten ontwikkeld vanuit Wijk TV.
Ron en Wim werken voor hun gezamenlijke projecten al bijna 10 jaar samen vanuit st. Wijk TV.

Sinds begin september werkt Wijk TV vanuit het Gele Gebouw in ZoHo. ‘We gaan ervan uit dat ZoHo nog relevanter en bruisender kan worden. Wij willen daaraan bijdragen door bijzondere “buurt”projecten te ontwikkelen.’

Geschiedenis

Na een klein jaar voorbereiding en onderzoek, startte Wijk TV in september 2005 met de pilot wijkportretten. Dertien televisieuitzendingen van een half uur zijn uitgezonden op het open kanaal van Rotterdam-TV. In deze uitzendingen is een beeld geschetst van nieuw-Crooswijk, een wijk in ontwikkeling.
Daarnaast heeft Wijk TV evenementen gedocumenteerd en veelvuldig onderzoek gedaan naar het thuis gevoel van Rotterdammers.

Wijk-TV maakt video en televisiedocumentaires over het wonen en werken in Rotterdam.

Afgelopen jaar ontwikkelden zij onder andere:
Weg Van School: Een educatief (video) project met als doel om kinderen uit groep 7 en 8 meer bewust te laten worden van de schoolkeuze en welke dingen daarbij belangrijk zijn.
Werk [T] Buurt: Stipo Film en Media en Wijk TV, werken samen om bewoners uit de Agniesebuurt te informeren over activiteiten in ZoHo (Zomerhofkwartier). Uit deze samenwerking zijn korte documentaires en een publieksevenement met viewing en dialoog ontstaan.
TINGELEN: Een project gericht op plaatsmaken. Kunst en video worden gebruikt om bewoners bottom up mee te laten ontwikkelen aan hun eigen buurt
Verder werkten ze aan externe opdrachten zoals Lief En Leed: Een serie van 15 korte films waarin bewoners vertellen wat zij in hun straat doen om elkaar te ontmoeten en hoe zij zorgen voor elkaar.
Een ander doorlopend project is het VideoKabinet waarmee Wijkt TV andere bedrijven en mediamakers in ZoHo de gelegenheid geeft om hun beelden continu te vertonen.

kort CV

privacybeleid