geWOON – luister naar de stad


De docu “geWOON – luister naar de stad” schetst de gevolgen van de woonvisie en de daarmee samenhangende woonproblematiek.
Al sinds het woonreferendum in 2016 volgt Wijk-TV de ontwikkelingen rond de sociale woningbouw in de stad kritisch. Zo werd in beeld gebracht hoe bewoners van het Zinkerblok op Zuid gedwongen werden uit te verhuizen, hun panden werden kluswoningen. Daarnaast laat de docu ook de opkomst en resultaten zien van 1 jaar “recht op de stad”
Vlak voor de verkiezingen wil Wijk TV met deze docu stimuleren dat Rotterdammers meer bewust kiezen voor politieke partijen die opkomen voor hun woonbelang.