KPC Kids Pers Club TOS


KPC Kids Pers Club TOS from wijk-tv on Vimeo.

Wijk-TV heeft voor de Kids Pers Club van TOS met kinderen gewerkt aan een serie korte filmpjes over Thuis Op Straat. Deze film is een samenvatting van de videoactiviteiten in de periode fenruari t/m juni 2014.
camera: Kids Pers Club
montage: Kids Pers Club & Ron Blom